(Poniższy skrypt rejestracji partnerów handlowych dotyczy wyłącznie podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą.)